Předzesilovač PRE 01.2

Jde o velmi kvalitní předzesilovač jež vychází z dnes již klasické koncepce symetrického dvoustupňového zesilovače který je opatřený na výstupu dvojicí tranzistorů v zapojení emitorového sledovače. Všechny aktivní součástky jsou typu JFET. Zjednodušené schéma je na Obr. 1 – jak je patrné v přímé signálové cestě není žádný kondenzátor. Zapojení se vyznačuje velmi nízkým šumem a extra zajímavým podáním hudebních detailů v celém slyšitelném pásmu. V zapojení je použito pouze rezistorů TR161, všechny trimry jsou nahrazeny fixními přesnými rezistory takže každý jednotlivý exemplář předzesilovače je originál. Jelikož tranzistory JFET trpí určitým teplotním driftem je výstupní offset typicky v rozmezí +-20mV. Toto lze ještě zlepšit alternativně zapojením DC serva – DCS – 01.2 jež udržuje výstupní offset na úrovni do 2mV. DC servo také zamezí zesilování stejnosměrné složky – zapojení poté reaguje pouze na střídavý signál. Použití DC serva doporučuji. Vstupní odpor předzesilovače činí 180 kOhm, vstupní kapacita je cca 10pF. Výstupní odpor je na úrovni zhruba 50 Ohm. Zesílení závisí na velikosti rezistorů ve zpětné vazbě a standardně jsou dodávány verze se zesílením 1x, 2x ,3x 4x, 6x a 10x. Poněvadž se při připojení a odpojení napájecího napětí objeví na výstupu mžikově napěťový impulz o úrovni cca 3 V je vhodné chránit následující stupně zkratováním výstupu předzesilovače pomocí relé po dobu náběhu a vypínání napájecího zdroje. Součástí zapojení není relé jež realizuje tuto funkci. Rozměr DPS činí 50 x 138 mm a obsahuje dvě nezávislé jednotky předzesilovače. Na Obr. 2. je fyzická realizace obvodu – DPS lze přímo integrovat do řadiče ATE 01.2, lze ho však použít rovněž samostatně. Vyhrazuji si změnu typů některých součástek (typicky kondenzátorů).
Obrázek 1. Obrázek 2.
Předzesilovač doplněný o DC serva je vidět na obrázku níže.
Obrázek 3.
Technické parametry:
Vstupní šumové napětí EN (efektivní)max 8 uV v pásmu 0-40kHz
Spektrální šumová hustota napětí en40 nV / √Hz
Frekvenční rozsah pro pokles - 1dBvíce než 1.5 MHz při zesílení 3x
DC offsetmax +-20mV bez použití DC serva
Max výstupní napětí při napájení 2x22V+ - 15V
Zkreslení pro výstupní nap do + - 6Vpod 0,01 %
Napájecí napětí2 x 15 až 2 x 22V
Odběr prouducca 26 mA (bez DC serva)
Rozměry DPS50 x 138 mm

Objednávací název:

OznačeníTypVerzeVlastnostiMax napájecí napětí
PRE012000322
Vysvětlivky:
  • Označení: PRE = označení pro předzesilovač
  • Vlastnosti: zisk G = 1, 2, 3, 4, 6 nebo 10
  • Maximální napájecí napětí: 22 = 2 x 22V