Řadič ATE 01.2

Při realizaci jsem použil 26 polohový (1 polohu nelze využít) přepínač typu WRC vyráběný v minulosti podnikem TESLA. Původní provedení je zdokonaleno výměnou některých částí za nové, úpravou jiných a rovněž niklováním a zlacením kontaktních ploch (obě vrstvy mají 3 um elektrogalvanicky naneseného kovu). Upravené provedení má lehký chod a spolehlivé spínání v jednotlivých polohách. Přepínač je osazen standardně rezistory TR161 systémem serioparalelního řazení ( viz rubrika řadiče – řadič serioparalelní ) přičemž jeho maximální vstupní impedance činí 25 kOhm a to v poloze -8dB. Kroky útlumu jsou voleny takto 0 do -36 dB po -2dB a dále -40, -45, -50, -55, -60dB. Takto volená řada vyhovuje velmi dobře běžným potřebám. Celková podoba přepínače po úpravách je na Obr. č. 1 – samotný paket s kontaky na Obr. 2. Hotový řadič osazený rezistory TR161 je na Obr. 3. Závislost vstupního odporu na poloze je udána v Tab. 1 a závislost výstupního odporu v Tab. 2. Přeslechy mezi jednotlivými kanály jsou jsou uvedeny v Tab.3.
Obr.1 - neosazený přepínač Obr. 2 - paketa Obr.3 – osazeno rezistory TR161
Tabulka 1 Tabulka 2
Tab.3 přeslechy L/P v závislosti na kmitočtu a poloze řadiče:
poloha jezdcepřeslech na 1 kHzpřeslech na 5 kHzpřeslech na 10 kHzpřeslech na 20 kHz
-8 dB-83.5 dB-74.0 dB-69.5 dB-64.5 dB
-20 dB-97.5 dB-89.5 dB-83.5 dB-77.5 dB
Řadič je vyroben s ohledem na možnost jej doplnit výstupním zesilovačem G = 1 (bufferem), případně předzesilovačem PRE 01.2. Z tohoto důvodu je potřeba jej osadit montážní destičkou jež umožňuje uchycení řadiče na horizontální (provedení H) nebo vertikální základnu (provedení V). Montážní destičky jsou na Obr. 4. a je nutné je zvlášť objednat v závislosti na druhu montáže. Vzájemné spojení jednotlivých os je řešeno pomocí polyetylenové hadice jež zajišťuje plynulý chod i při ne zcela přesně souosém uložení. Hadice je součástí dodávky. Příklad montážního celku včetně PRE 01.2 je na Obr. 5.
Obr.4 - duralové destičky H a V Obr. 5 - řadič včetně předzesilovače PRE01.2 + H destička – montáž na horizontální základnu.

Při přepínání se mohou ozývat velmi slabé zvuky – cvakání – záleží také na konstrukci (korekcích) následujícího stupně. Jde o normální jev jež plyne z principu věci – okamžitá změna napětí při přepnutí má velmi strmou hranu – zesilovač ji buď zpracuje bez překmitu – lepší případ – nebo s překmitem – to je slyšet více - týká se především zesilovačů se silnou zpětnou vazbou a ne zcela dobře korigovanou odezvou na impuls.

Mechanické připojovací údaje jsou na obr. č 6 pro horizontální montáž. A rozměry pro vertikální montáž jsou zobrazeny na Obr. 7

Obr. 6 – mechanické rozměry Obr. 7 – Mechanické rozměry pro montáž na panel
Po dohodě je možné zhotovit jakoukoli variantu řadiče (mimo typ ladder – pro čtyř paketový řadič se tento typ přepínače nehodí) s jakýmkoli průběhem i velmi přesným souběhem. Standardně jsou řadiče osazovány rezistory TR 161. Objednávací názvy jsou uvedeny níže.

Objednávací název:

OznačeníTypVerzeVlastnostiMax napájecí napětí
ATE012G02500
Vysvětlivky:
  • Označení: ATE = označení pro řadič
  • Vlastnosti:
    • první znak znamená materiál kontaktu (G = zlato)
    • poslední 2 znaky charakteristickou impedanci
       (25 = charakteristická impedance v kOhm (nejvyšší hodnota vstup R))