DC servo DCS 01

Běžný doplněk zesilovačů, který odstraňuje stejnosměrnou složku z výstupního napětí (offset) a to i tehdy je-li přítomna ve vstupním signálu – samozřejmě do určité úrovně. Ideálně je tedy po jeho aplikaci na výstupu nulová napěťová úroveň – ve skutečnosti do 2 mV. Stejný efekt lze realizovat také připojením kvalitního kondenzátoru s dostatečnou velikostí na výstup zesilovače. K tomu abychom však dosáhli tak nízkého kmitočtu pro pokles např o - 1dB bychom potřebovali značnou hodnotu. Přesto nechávám na případném zájemci volbu mezi oběma variantami. Z tohoto důvodu není DC servo přímo na DPS předzesilovače. Fyzicky jde o jeden DPS který je univerzální a dá se použít pro oba kanály – viz obr 1. Dále si můžete vybrat mezi verzí která má po zasunutí vertikální nebo horizontální polohu a rovněž různě osazených (standartně OP07) a nebo verzi s paticí ve které může být TL081, OP07, nebo LF411. DC servo interně pracuje s napájecím napětím + - 12V a může být tedy napájeno ze základové desky v rozmezí + - 15V až + - 24 V. Odběr činí max 8 mA . Skutečné omezení spodního okraje pásma je ještě závislé na zasílení samotného předzesilovače: např. pro zesílení 3x vychází pokles o – 1dB na 65mHz, pro 10x na 280mHz a pro zesílení 100x nastane pokles na 3,1Hz o – 1dB. S různými typy operačních zesilovačů lze také dosáhnout rozdílné úrovně offsetů nejlépe je na tom OP07 – zde je offset v rozmezí 0,2 -0,6 mV, naopak s TL081 se dostaneme na úroveň do 2mV. Protože je řídící napětí zavedeno do předzesilovače přes odpor 100kOhm nedojde k měřitelnému zvýšení šumového napětí.
Obrázek 1.
Technické parametry:
Rozměr DPS32 x 32 mm
Omezení spodního pásma o - 0,1dB na65 mHz pro G = 3 předzesilovače
Odběr8 mA při napětí 2x 24V

Objednávací název:

OznačeníTypVerzeVlastnostiMax napájecí napětí
DCS011O41124
Vysvětlivky:
 • Označení: DCS = označení pro servo
 • Verze:
  • 1 = vertikální montáž
  • 2 = horoziontální montáž
 • Vlastnosti:
  • první znak: O = bez patice, P = s paticí
  • poslední 3 znaky: použitý operační zesilovač (411 = LF411, P07= OP07, 081 = TL081)
 • Maximální napájecí napětí: 24 = 2 x 24V